• Ελληνικά
  • Deutsch

Ποια προϊόντα ονομάζονται ΠΟΠ & ΠΓΕ;

Tα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012. Με τον κανονισμό αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε περιοχή και στους παραγωγούς της να παρουσιάσουν τα ποιοτικά προϊόντα και να αναδείξουν τα πλούσια χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη γεύση τους.

 

Τα νέα μας

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας

Social Media

Στοιχεία Επικοινωνίας

E-mail: info@terrareadne.eu
Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση
Enjoy Europe